Hudební škola YAMAHA

V září jsme zahájili novou spolupráci s Hudební školou YAMAHA

ÚT 16:00 První krůčky k hudbě pro děti od 3 let

Obsahem krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové nástroje a doplňující výtvarné či pracovní činnosti.
Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů, využívání zajímavých učebních materiálů je hudební působení cílené a intenzivní.

Možnost otevření dalších kurzů

ÚT 15:00 První krůčky k hudbě /KKK1 (1,5-4 roky)

Program vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, jednoduché taneční krůčky, rytmizování básní, hra na rytmické hudební nástroje a doplňující výtvarné či pracovní činnosti. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů/au-pair), využívání zajímavých učebních materiálů je hudební působení cílené a intenzivní.
Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti.
Počet ve skupině: 8-12 dětí s dospělým doprovodem. Jedna lekce týdně (45´min.)
VIDEO odkaz: http://www.yamahaskola.cz/cs/prvni-krucky-k-hudbe

ÚT 17:00 Rytmické krůčky /WUM (4-6 let)

Jde již o cílenou hudební průpravu. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi i poslech hudby, rozvoj hudební představivosti. Zpěv dětských písní a elementární hra na nástroje (flétna, keyboard aj. nástroje) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího hudebního vzdělávání.
Obsah učiva: vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje, rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel, intonace pomocí solmizačních slabik, orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů, poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby.
Počet ve skupině: 8-12 dětí s dospělým doprovodem. Jedna lekce týdně (45´min.)
VIDEO odkaz: http://www.yamahaskola.cz/cs/rytmicke-krucky

V případě zájmu kontaktujte Janu Tománkovou
yamaha@dobris.net, 775131632

Pro nové zájemce je první lekce UKÁZKOVOU LEKCÍ NA ZKOUŠKU!
Do otevřených kurzů lze nastoupit během celého školního roku. K otevření kurzu minimum 4 žáci.
Cena školného: ROB, KKK, WUM 2.100,-/á 130,- (16 lekcí za pololetí).
Učební materiály: ROB /320,-Kč | KKK /280,-Kč | WUM /250,-Kč
Podléhají autorským právům, nelze je kopírovat. Slouží pro výuku a k domácímu opakování!
Další pomůcky: KKK /učebnice a na pracovní činnosti: pastelky, nůžky, lepidlo, izolepa | WUM /flétna
Doporučujeme pohodlné oblečení a přezutí (výuka probíhá na zemi na koberci).
Není dovoleno během hodiny jíst, pouze pití (ROBÁTKA lze nakojit).
Nenoste do výuky hračky aj. rušivé věci!!