Rodinné konstelace Dobříš

RODINNÉ KONSTELACE

Rodinné konstelace je název, pod kterým je tato metoda známa. Ačkoli označení „Rodinné“ nevystihuje přesně její rozmanitost. Pro lepší pochopení použiji druhý popisnější název - Systemické konstelace. Tato metoda totiž narovnává vše, co je součástí Vašeho systému – Vy a práce, Vy a zdraví, Vy a jednotlivé složky Vašeho Já atd. Slovo „narovnává“ jsem nepoužila náhodou. Pokud bychom si všechny naše vztahy představili jako vlákna, vycházející od nás k dalším lidem (či neživým objektům – majetku, penězům…), dovedeme si představit i to, že se mnohá z těchto vláken někde na naší cestě zauzlovala či zpřetrhala. A konstelace jsou tu od toho, aby je znovu narovnaly a svázaly a daly Vašim vztahům (vztahovým systémům) znovu přirozený a zdravý řád.

JAK PRAKTICKY PROBÍHAJÍ

Jde o terapii skupinovou, kde minimální počet účastníku je cca pět. Maximální počet je omezen prostorem – v čajovně tedy asi 12lidí. Jedna konstelace trvá +- hodinu (podle závažnosti). Aktuální zadavatel v konstelaci sám nestojí, na jeho místo je za něj dosazen zástupce.

To má svůj velký smysl. Určitě se Vám někdy stalo, že Vám kamadád/ka vyprávěl/a o svém trápení a Vám bylo úplně jasné, co by měl/a dělat. Ale on/ona to neviděl/a…nebo snad nechtěla vidět. A přitom z Vašeho nezainteresovaného pohledu to bylo přeci tak zřejmé! A přesně tento pohled, mimo jiné, Vám mohou konstelace nabídnout... Pohled z vnějšku, kdy nebudete přímým aktérem svého příběhu, kterým jsme mnohdy velmi pohlceni. To samo o sobě může být velmi obrodné a to je jen malá část toho, co mohou konstelace nabídnout.

REZERVAČNÍ SYSTÉM:

Pro rezervaci místa pošlete do úterý před konáním konstelací na účet 208211026/0600 nebo doneste zálohu 200Kč do čajovny. Od úterý do neděle, kdy se konstelace konají je nevratná. Kdo do úterý odvolá svou účast bude mu záloha vrácena.

Pro více informací kontaktujte Ivanu Klimentovou
ivana.klimentova1@centrum.cz

Facebook skupina: https://www.facebook.com/groups/1703117160005988/ 

Začínáme krátkou meditací zaměřenou na uvědomění si impulsů uvnitř těla.
Takže, kdyby někdo dorazil později, nechť posečká venku, aby nás nerušil a bude vyzvednut po skončení meditace.

OBČERSTVENÍ

Po celou dobu konstelací je možné se občerstvit čajovnických dobrot. K obědu máme od čajovny vždy připravené lehké občerstvení v podobě domácích pomazánek s chlebem a zeleninou.