Komunitní zahrada

Zahrada u ČÁPA

„Chceme lidi spojovat, ne rozdělovat, dávat příležitost každému, nejen zdravým a šikovným, ale i postiženým, lidem na okraji společnosti, lidem odlišným, ať už barvou kůže nebo náboženským smýšlením. Je tomu tak stále – i v dnešní době, kdy se zdá, že tento postoj není příliš populární.“

Jedním z hlavních cílů Zahrady u ČÁPA je začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím společensky prospěšného pracovního uplatnění v sociálním podnikání formou šetrného zemědělství.

Zároveň bychom chtěli nabídnout v regionu kvalitní potraviny pěstované s láskou v blízké přírodě a vymanit část půdy z vlivu průmyslového zemědělství – oživit zemědělskou půdu a biodiverzitu v regionu.

Synergie aneb 1+1>2

Zahrada u ČÁPA bude současně sloužit i dětem z naší nově vznikající dětské skupiny Žlutý ČÁP. Děti se budou moci zapojit do pěstování, péče o rostliny a samozřejmě i do zobání rybízu, angreštu, jahod, hrášku …
Oba projekty jsou v těsné provázanosti a navzájem se budou podporovat. I když se svou podstatou liší, jejich spojení do jednoho místa realizace přinese spoustu výhod:

  • Program pro děti v dětské skupině bude příjemně obohacen péčí o zeleninovou zahrádku, bylinky či kytičky.

  • Maminky vyzvedávající děti si budou moci zakoupit bedýnku zeleniny.

  • Přísun čerstvé zeleniny na svačinky pro děti ,,rovnou ze zahrady“

  • Efektivní využití prostor celého statku, společná péče o zahradu a budovu

  • Finanční spolupodílení na provozních nákladech – otop, opravy budovy, energie atd.

  • Environmentální přínos – biologický odpad z výdejní kuchyňky bude možné kompostovat na zahradě.

  • Posílení biodiverzity v místě – kvetoucí zahrada namísto trávníku přiláká do místa více včel, motýlů, brouků, ptactva…

Naše plány na rok 2018

V současné době intenzivně pracujeme na rekonstrukci prostor pro dětskou skupinu. Současně budeme rovnat terén dvorku, vykopávat nálety, opravovat plot, zakládat kompost, vysazovat první ovocné keříky, zakládat první záhony… Vůbec toho není málo, ale nechybí nám elán a nadšení pro věc.

Líbí se Vám projekt Zahrady a chcete nás podpořit? 

Přiložením ruky k dílu
Máte dvě ruce a nadšení pro věc? Přijďte nám pomoci na sobotní brigádu. První se uskuteční v průběhu dubna. Informace včas vyvěsíme na webu.

Rozdělím se
Pěstujete, předpěstováváte, zahradničíte, bylinkaříte? Uvítáme Vaši pomoc formou darováním sazeniček rostlin, bylin či keříků. Budeme moc rádi i za pomoc, Vaše rady a sdílení.

Mohu přispět finančním darem (i drobným)

Nemáte čas a ani nepěstujete, a přece nám chcete pomoci? Můžete nás podpořit zasláním jakékoliv částky na náš transparentní účet u Fio banky 2601409310/2010 a my za ně pořídíme osivo, sadbu, sazenice keřů (např. 1 ks keře černého rybízu stojí 75 Kč) a stromů, ruční nářadí, …
Výši daru můžete uplatnit jako odčitatelnou položku u daní z příjmů, rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru.

Kontakt: Bc. et Bc. Michaela Sarnovská, sarnovska.cap@seznam.cz (tel. 776 268 589)