O spolku

Co konkrétně má spolek Maborn za poslání?

Zvolili jsme spolku jednoduché motto: "Najdi krásu v každém dni"
Mnoho lidí je v dnešním světě zahlceno prací, problémy, stresem a tuto každodenní krásu nevidí. A přitom stačí trochu zpomalit a svět se hned jeví krásnější. Čaj je báječný zpomalovací nástroj. Zvuk tekoucí vody, vůně čerstvého čaje a klidná atmosféra může být všelékem...

Výňatek ze stanov o poslání spolku:

 • Vzdělávání spojené s čajovou kulturou a šíření této kultury

 • Pořádání aktivit podporující kreativní odpočinek

 • Podpora rozvoje osobnosti

Proč spolek a ne kavárna?

Mnohé z vás určitě napadla otázka, z jakého důvodu jsme zvolili takto netradiční formu podnikání místo klasické kavárny. Hlavním důvodem je možnost šířit čajovou kulturu a myšlenku kreativního odpočinku. Vytvořili jsme místo, kam si můžete přijít odpočinou nebo načerpat inspiraci do svých dní. A když mluvím o místě, nemyslím tím pouze jedno fyzické místo (čajovnu), ale i ideu celého spolku, protože aktivity Mabornu nejsou svázány pouze s čajovnou. Tvořit a hrát si budeme všude možně.

Musím být členem, abych mohl navštívit čajovnu či některou z vašich akcí?

Vzhledem k tomu, že jsme soukromý spolek je nutné se při návštěvě čajovny stát členem. Obsluha s vámi ráda členství vyřídí a nemusíte se bát žádných svazujících povinností nebo spamů.
Co se týče kreativních či osobnost rozvíjejících aktivit, záleží na konkrétní aktivitě. Při některé je členství podmínkou, při jiné nikoli.

Výňatek ze stanov o členství:

Členství 1. úrovně je dobrovolné, členem 1. úrovně se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství 1. úrovně se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství
úrovně vzniká dnem zápisu člena do Seznamu členů.

 1. práva členů 1. úrovně:

  • podílet se aktivně na činnosti spolku,

  • být pravidelně informován o dění ve spolku,

  • užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.),

  • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání.

 2. povinnosti členů 1. úrovně

  • platit členské příspěvky,

  • chránit a zachovávat dobré jméno spolku,

  • dodržovat stanovy spolku.

Je možné s vámi navázat spolupráci?

Určitě ano. I proto jsme zvolili cestu spolku, abychom byli otevřenější ke komunikaci a různé spolupráce. Navíc chceme sdílet naše čajové i nečajové nadšení, proto neváhejte, máte-li chuť se zapojit do činnosti našeho spolku.
Kontakty

Stanovy, výroční zprávy

Celé stanovy si můžete pročíst ZDE
Originál je k nahlédnutí v sídle spolku - Příkrá 342, 263 01 Dobříš

Výroční zpráva Čajovny Dobříš za rok 2016/2017 (omlouváme se za nízkou kvalitu, bohužel se nám podařilo elektronickou verzi omylem vymazali z počítače). Originál k nahlédnutí v sídle spolku.