Ženské kruhy Dobříš

Tereza Bory provází ženy z Dobříše a blízkého okolí Ženskými kruhy. V bezpečí ženské skupiny si vyprávíme a objevujeme jednoduchou praxi, která otevírá vnímavost ženského těla. Naše setkání se mohou stát rituálem, který posílí stabilitu vaší ženské energie. Co jsou Ženské kruhy a z jakého důvodu jsou pro nás, pro ženy, důležité?

"Od nepaměti se ženy scházely, aby si předávaly ženskou moudrost, aby se učily o ženské síle, o posvátnosti ženského těla a jeho cyklů. Aby v "ženském klanu" našly svoje kořeny, ze kterých můžou jako Ženy růst, kvést a přinášet plody do svého společenství...

Ženské kruhy jsou místo a společenství, které nás vyživuje a podporuje v našem vlastním, ženském způsobu existence ve světě s převahou mužského přístupu.

Ženský kruh je kruh sesterství, léčí vztahy mezi ženami, které vyrůstají ve světě, kde mezi ženami je často rivalita a soupeření. V ženské kruhu se ženy samy od sebe naučí být jedna druhé opravdovou oporou.

Ženský kruh nám pomáhá být ve spojení se svými ženskými kvalitami jako je citlivost, hloubka, emoce a pochopit, že nemají menší hodnotu, než rozum, úspěch a výkon, které jsou především v naší společnosti ceněny."

Zdroj: www.zenskekruhy.cz

Informace o jednotlivých kruzích najdete v Kalendáři nebo na Facebooku ve skupině Ženské kruhy Dobříš

Cyklus prožitkových seminářů Žena a měsíc

Katka Juřenčáková Plodnost jako dar Katka Juřenčáková - plodnost jako dar Žena a měsíc s Katkou Juřenčákovou Menstruační pomůcky

Oslavy svátků rovnodenností, slunovratů

Sesterské hýčkání na oslavě slunovratu Litha Slunovratový oltář Litha Oslava jara - Ostara - tvorba věnců Samhainový chléb